მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

თბილსერვისჯგუფის საშუალო რგოლის მენეჯმენტის ტრენინგი. პროექტი განხორციელდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთობლივად 2017 წელს

ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს პერსონალის ტრენინგი. პროექტი განხორციელდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთობლივად 2018 წელს

სამოქალაქო ბიუჯეტირების მხარდამჭერი კამპანიის პროექტი ახალციხის მუნიციპალიტეტში. პროექტის განხორციელდა შპს სი-ბი-აისთან ერთობლივად 2019 წელს. პროექტი დაფინანსდა USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) ფარგლებში

სამოქალაქო ბიუჯეტირების მხარდაჭერის პროექტი ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს შპს სი-ბი-აისთან ერთობლივად. აქტივობები დაიწყო 2020 წლის მაისში. პროექტი ფინანსდება USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) ფარგლებში

სამოქალაქო ბიუჯეტირების მხარდაჭერის პროექტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციასთან ერთობლივად. აქტივობები დაიწყო 2020 წლის მაისში. პროექტი ფინანსდება USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) ფარგლებში

სამოქალაქო ბიუჯეტირების მხარდაჭერის პროექტი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (რუსთავი, მცხეთა, საგარეჯო) მიმდინარეობს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციასთან ერთობლივად. აქტივობები დაიწყო 2020 წლის აგვისტოში. პროექტი ფინანსდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GiZ მიერ