პროექტები

მენეჯმენტ ტრეინინგები 2017-2018
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2019
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2020
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2021
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2022
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 2023
პროგრამული ბიუჯეტი 2020
პეფა 2018
პეფა 2023
მუნიციპალური ფინანსები 2018
პროგრამული ბიუჯეტირება 2023
პროგრამული ბიუჯეტირება 2024
პეფა 2024