მენეჯმენტ კონსალტინგი

ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მენეჯმენტ კონსალტინგი

.