ჩვენი გუნდი

კახაბერ ელიავა
ლაშა გოცირიძე
პაპუნა პეტრიაშვილი
ნინო ლოლაძე
პაატა გობეჯიშვილი